สารจากผู้อำนวยการ

 
สารจากผู้อำนวยการ

ลูกคือแก้วตาดวงใจที่เรารัก และห่วงใยอย่างสุดซึ้ง ลูกเป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวงของพ่อแม่ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ในชีวิต การมีลูกนับว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของครอบครัวที่สมบูรณ์ ...

อ่านต่อ »

หลักสูตร

 
โรงเรียนจินดาศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้กับ
นักเรียนของเรา
อ่านต่อ »

การรับสมัคร